Informații de interes

Informații  de interes

         Vă aducem la cunoștință că în Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022—2023, Anexa nr. 3, punctul 1 figurează programele de studiu universitare de licență din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” care sunt acreditate și pot organiza activități didactice, printre care figurează și Facultatea de Drept din Cluj-Napoca (a se vedea pagina 102 din Monitorul Oficial nr. Nr. 328 bis/4.IV.2022).

          De asemenea, în Hotărârea Guvernului nr. 434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022—2023, Anexa nr. 2, punctul 1, programele de studii universitare de master care sunt acreditate și pot organiza activități didactice (a se vedea pagina 77 din Monitorul Oficial al Românei nr. 333 bis/5.IV.2022).

 Documentele sunt disponibile la: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2022/04/HG-433-2022-LICENTA.pdf
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/HG_434_2022_studii_master.pdf