Misiune

Misiunea Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca constă în furnizarea educaţiei şi  cercetării ştiinţifice. Misiunea didactică se îndeplineşte în condiţii de specificitate şi oportunitate în raport cu nomenclatorul naţional de calificări şi cu cerinţele pieţei forţei de muncă în mediul românesc şi în cel internaţional. Facultatea de Drept din Cluj-Napoca organizează continuarea pregătirii prin studii de licenţă sau de masterat capabile să contribuie la consolidarea dimensiunii jurisdicţionale a statului român ca stat membru al Uniunii Europene.

În domeniul cercetării ştiinţifice Facultatea de Drept din Cluj-Napoca îşi propune să contribuie la dezvoltarea ştiinţei dreptului prin publicaţii, organizări de conferinţe, simpozioane şi derularea unor proiecte de cercetare. Studenţii şi masteranzii sunt îndrumaţi să desfăşoare activităţi de cercetare alături de corpul didactic.