10 motive pentru a alege facultatea noastră

Tradiție, valoare, performanță

Facultatea noastră împlinește anul acesta 30 de ani de activitate la cel mai înalt nivel în învățământul superior, impunându-se în mediul academic clujean prin seriozitate, calitatea actului didactic și rezultate. Cei peste 6.000 de licențiați și cei peste 1.500 de absolvenți ai programelor de master sunt dovada eficienței procesului nostru educațional.
1
PROGRAME ACREDITATE
Toate programele de studii organizate în cadrul facultății, la nivel de licență și master, sunt acreditate de Agenția Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS). La ultima evaluare a fost acordat cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei instituții de învățământ superior din România: „GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT”.Diplomele absovenților noștri sunt recunoscute atât în țară, cât și în străinătate.
2
PROFESORI DEDICAȚI
Corpul profesoral este alcătuit din dascăli de valoare, în mare majoritate practicieni ai dreptului și care le asigură studenților o pregătire de înalt nivel, manifestând disponibilitate și deschidere față de toți cei care au nevoie de sprijin și îndrumare.
3
CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
Facultatea colaborează în domeniul cercetării ştiinţifice cu instituţii de prestigiu din țară şi străinătate, iar studenţii sunt îndrumaţi să desfăşoare activitate ştiinţifică, valorificată prin intermediul manifestărilor științifice și a revistelor editate.
4
OPORTUNITĂȚI DE CARIERĂ
Absolvenții noştri au devenit magistraţi, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, consilieri juridici, funcţionari publici, cadre didactice universitare şi ocupă diferite funcţii importante în instituţii publice şi private.
5
TAXE MODERATE
Datorită bunei organizări, taxa de studii pentru Facultatea noastră este mai mică decât cea de la alte facultăţi similare, studenții beneficiind de multiple reduceri și facilități de plată.
6
ACCES LA MATERIALE DE STUDIU
Biblioteca facultăţii este dotată cu un fond de carte cuprinzător, alcătuit din titluri de mare actualitate din literatura juridică din țară și străinătate, totodată fiind asigurat accesul studenților la baze de date online.Accesul studenților la internet este gratuit și nelimitat în toată incinta facultății. Studenții își pot achiziționa cărți de specialitate la prețuri speciale de la librăria situată în campus.
7
SPAȚII GENEROASE
Spaţiile în care se desfăşoară activitatea didactică (amfiteatre, săli de seminar, laboratoare) sunt generoase şi asigură un mediu propice învățării, fiind dotate cu mijloace tehnice moderne.
8
PRACTICA DE SPECIALITATE
Practica de specialitate este organizată la instanțele de judecată, în cabinete avocaţiale și notariale, în cadrul instituțiiilor adminis-traţiei de stat, pe baza parteneriatelor încheiate de facultate.
9
ACTIVITĂȚI EXTRACURICULARE
Studenţii sunt antrenaţi în activităţi extracuriculare: cercuri științifice, conferințe, excursii, vizite la penitenciare, participare la programul ecologic de regenerare a pădurilor, activităţi sportive, baluri, acțiuni caritabile etc.
10
ORGANIZAȚII STUDENȚEȘTI
Studenții au propria asociație, „Justitia Nihil Expetit Praemii” (AJNEP), care are un site propriu (ajnep.ro) și un blog studențesc (dimitriecantemir-ajnep.eu). După absolvire, studenții se pot înscrie în asociația Alumni Drept Cantemir Cluj (ADCC) pentru a păstra legătura cu facultatea și cu foștii colegi și pentru a participa la diferite evenimente.Studenți sau absolvenți, deopotrivă, fac parte din „familia cante-mireștilor”, iar prin intermediul asociațiilor creează, păstrează și dezvoltă legături atât între ei, cât și cu facultatea, implicându-se în evenimentele organizate de aceasta.<br />
10 motive pentru a alege facultatea noastră
Desigur, ele sunt mai multe. Vă invităm să le descoperiți odată cu înscrierea la facultate.<br /> Vă așteptăm cu drag!<br />