TAXE ȘCOLARIZARE AN UNIV. 2022-2023

      Ca urmare a Hotărârii Senatului nr. 29 din data de 07.09.2022 privind desfășurarea activităților didactice în format mixt, Consiliul de Administratie
a actualizat taxa de ș
colarizare pentru anul universitar 2022-2023. Vezi aici extras din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 36 din 08.09.2022.

Conturile bancare ale facultății sunt:

B.C.R. CLUJ: RO17 RNCB 0106 0265 7548 0001
B.T. CLUJ: RO70   BTRL  0670  1202  W714  32XX