Articolele vor avea minim 6 pagini în formatul cerut. Textul va fi redactat în limba română şi va fi scris cu diacritice.
Titlul
               Titlul va scris cu majuscule, Times New Roman 12 la 1.5 rânduri, centrat, în română şi tradus în engleză sau franceză.

Autorul / coautorii (maxim trei)
               Numele autorului va fi scris cu caractere Times New Roman 12 aliniat dreapta, la două rânduri sub titlu. Simbolul * va fi ataşat numelui de familie ca notă de subsol, unde se va indica statutul (student/masterand) şi afilierea. În cazul a trei coautori se va proceda pentru fiecare la fel (pentru primul coautor folosind un asterisc, pentru al doilea – două asteriscuri, pentru al treilea-trei astericsuri).

Rezumatul
               Rezumatul va avea maximum 200 de cuvinte şi va fi scris în română şi în engleză sau franceză. Fontul va fi Times New Roman 10, italic, aliniat stânga-dreapta (justify), la două rânduri sub numele autorului.

Cuvinte cheie
               Vor fi indicate 4-6 cuvinte cheie ce cuprind esenţa articolului, în ordinea importanţei, în limba engleză sau franceză, la două rânduri sub rezumat, cu caractere Times New Roman 10, italic, aliniat stânga-dreapta (justify).

Articolul propriu-zis
               Textul articolului va avea formatul A4 (margini: sus / jos / stânga / dreapta 2 cm), redactat cu caractere Times New Roman 12, aliniat stânga-dreapta (justify), spaţiat la 1,5 rânduri. Notele de subsol vor fi trecute cu caractere Times New Roman 10.
În cazul în care articolul este împărţit în capitole şi paragrafe, titlul capitolului va fi scris cu Times New Roman 12, aliniat stânga-
dreapta (justify), spaţiere 1,5 rânduri.
Atât în text cât şi în notele de subsol se vor folosi abrevierile: art. (articol); p./pp. (pagină/pagini); t. (tom); vol. (volum).
              Alte surse (jurisprudenţă, legislaţie, site-uri web) vor fi menţionate ca note de subsol, indicând titlul documentului, numărul, data emiterii, autoritatea emitentă, data publicării. Numerotarea notelor de subsol va începe de la 1 pentru fiecare pagină.
Cu excepţia titlului, textul şi notele de subsol ale articolului vor utiliza caractere normale şi,unde este necesar, doar italice.
              Articolul va avea minim 6 pagini în format A4.
              Pentru detalii suplimentare, vă rugăm consultați linkul
              Autorii sunt rugaţi să respecte legislaţia în materia drepturilor de autor şi să evite orice formă de plagiat.