Disertație MASTERAT DNEA – SEPTEMBRIE 2021

DISERTAŢIE-MASTERAT DREPTUL NAŢIONAL ŞI EUROPEAN AL AFACERILORSESIUNEA SEPTEMBRIE 2021
PREZENTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE – 22.09.2021 ORA  11.00
PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 15.09.2021-18.09.2021

        Dosarul de înscriere al fiecărui candidat pentru susţinerea examenului de disertaţie va cuprinde următoarele:
        – Cerere-tip de înscriere –
aici;
        – Diploma de licență și suplimentul la diplomă – original şi copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens (candidat);
        – Suplimentul de diplomă – eliberat de facultatea absolvită – original şi copie;
        – Diploma de bacalaureat – în copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens (candidat);
        – Patru fotografii tip paşaport (3/4);
        – Certificat de naştere şi, după caz, de căsătorie – copie xerox cu certificarea conformităţii cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuţii desemnate în acest sens (candidat);
        – Chitanţa privind achitarea taxei pentru examenul de disertaţie;
        – Lucrarea de disertaţie într-un singur exemplar şi pe suport electronic (CD), însoţită de referatul coordonatorului ştiinţific al acesteia;
        – Declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea conţinutului lucrării de disertație –  aici;
        – Copie xerox după cartea de identitate;
        – Dosar plic.SE